Sjukgymnastik!

Rehabilitering efter kirurgi eller skada.

Här kan du få hjälp med professionell  bedömning och rehabilitering av smärtor och skador av legitimerade sjukgymnaster med  lång erfarenhet och utbildning bland annat inom ortopedisk medicin, idrottsmedicin, neurologi samt akupunktur.

Vi jobbar med helhetssyn och vill tillgodose ett snabbt omhändertagande med kvalitativ behandling utifrån dina symtom/diagnos. Att motivera dig och ge  dig kunskap att själv kunna förändra och påverka din hälsa för ett långsiktigt välmående och ökad livskvalitet är målet!

Vi jobbar med rehabilitering efter ortopedisk kirurgi såsom knäplastik/höftplastik/axelplastikoperationer. Bedömning och behandling av  idrottsskador och arbetsskador.

Jonna Jacobsson

Leg. Sjukgymnast & CSPT

Tel: 042-14 90 91 | Mail: [email protected]

Petra Jonsson

Leg. Sjukgymnast

Tel: 042-14 90 92 | Mail: [email protected]