Välkommen till din sjukgymnast i Viken!

På Wikens Rehab sätter vi patienten i fokus för att garantera en hållbar rehabiliteringskurva med stöd genom hela rehabiliteringen.

Hsiao Ch’u – Vind över himlen

När man påträffar stora hinder är det viktigt att inte fokusera på dessa och tappa modet. Hsiao Ch’u innebär att man ska fokusera på att sätta den ena foten framför den andra och ett steg i taget, något som gäller såväl sjukgymnastik som mediyoga.