Artrosskola

Misstänker du eller vet du att du har höft eller knäartros är artrosskola enligt joint academy  en mycket effektiv behandling baserad daglig träning och informationsfilmer från den senaste forskningen kring artros. Programmet är uppbyggt av Professor Leif Dahlberg från Lunds universitet. 85% av patienterna som deltagit i programmet reducerade sin ledsmärta enligt den senaste studien.

Du kan boka tid för bedömning här eller göra artrostestet och anmäla dig via hemsidan. Behandlingen är helt digital och jag finns där som stöd under din rehabilitering. Du sköter din träning när det passar och den följer med dig även om du till exempel reser utomlands.

Artrosskolan är en sjukvårdande behandling och ingår i högkostnadsskyddet.